Amatörism har fått ett nytt ansikte!

I nr 1/12 av energi&miljö finns en artikel om hur ”ÅF testar ventiler – på kontoret”! Det blev en ny aha-upplevelse för mig att ÅF och min förening, EMTF, lever i symbios med varandra! En mera ointressant och felaktig artikel får man leta efter och att ÅF på det här sättet vill demonstrera sin fullständiga inkompetens är uppseendeväckande! För ÅF:s del är det inte första gången heller! Läs artikeln VVS-branschen förnekar sig aldrig! ÅF kan prostituera sig så mycket som helst bara man får betalt!

Jag försökte ju vid stämman i våras att få till en förhandsgranskning av tidningens alla artiklar eftersom det är alldeles för många meningslösa artiklar och sådana som ”tillför” felaktiga kunskaper. Men icke sa Nicke – det var totalt ointressant med en sådan granskning! Allt fungerar perfekt som det är!

Nu får jag hoppas att botten är nådd. Det kan således bara gå åt ett håll i fortsättningen – bli bättre!

Slut med invektiven nu – här kommer motiven till min upprördhet!

• Vad tjänar det till att hålla på och leka med testning av ventiler på det här ytterst primitiva sättet? Tillverkarna har ju egna laboratorier som gör det med precision. För övrigt var Gunnar Wiberg och Björn Sandberg med och gjorde liknande tester på TA för 25(?) år sedan!
 
• Konstruktionen skall, som det heter, efterlikna ett verkligt driftfall. Glöm det! Vattnet droppar ju ut i det fria. Alltså är tryckfallet lika med tryckhöjden! Men så är det inte i verkligheten. ”Tryckfallet” är försumbart i ventilen eftersom det finns vatten på andra sidan. Det som driver vattnet genom ventilen är ”tillgängligt” dynamiskt tryck som cirkulationspumpen skapat! Men ÅF är i ”fint” sällskap. Förre professorn på CTH, Per Fahlén, visste inte bättre han heller!

• Det behövs ingen test av ventiler som har stegvis förinställning! De är ju redan i begynnelsen oanvändbara! Liksom hela EB-metoden! Hur många gånger har jag inte fått se Danfoss nyinsatta ventiler med inställningsvärden från 0 till 10 där en ”riktig” lågflödesinställning hade krävt att ventilen skulle ställas mellan 0 och 1?

• Varför kan man inte nämna vid namn den enda fungerande lågflödesventilen med steglös förinställning, MMA:s AN10-ventil? Den har nu funnits i mer än 30 år och fruktlösa försök har gjorts från de andra fabrikanterna att få till en motsvarande ventil! Men hör och häpna, t.o.m., MMA hade det otroligt dåliga omdömet att lägga ner tillverkningen en tid! Som tur var så fanns dock verktyget kvar!

• Men det verkligt penibla i sammanhanget är ju trots allt att ÅF inte har någon aning om hur en lågflödesinjustering går till! Man har gjort tafatta försök som framstår som ett skämt! Men något positivt kan man väl se i att ÅF nu efter mer än 30 år fått korn på att de förhindrat utvecklingen? Ja, verkligen, men det skulle vara klädsamt om man tog professionell hjälp till att lära sig hur det går till!

• Jag har nu använt mig av AN10 i mer än 30 år och inte haft några som helst problem med att få fram rätt flöde utan några som helst mätningar av flödena! Eftersom jag levt upp till budgeterad energianvändning så vet jag att allt har fungerat!

Åre den 21 februari 2012

Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

Tillbaka