Grattis EMTF till er nye ordförande, Harry Swartz!

I energi&miljö nr 8 och 9/2018 finns två artiklar om att man inte klarar energikraven.

Vadå grattis? Alla förstår så klart att jag driver med denna bakåtsträvande institution!

Harry frågar sig vad som kan gå fel vad gäller energiprestanda? Mycket säger han själv!

Boverket har hissat varningsflaggan för att fastighetsägare skall kunna påföras en sanktionsavgift om man inte lever upp till kraven om energiprestanda! Vilken katastrof för branschen och fastighetsägarna! Om man hittar felen skall man så klart åtgärda dem men om man inte gör det vilket är osannolikt enligt ordföranden? Alla hus är ju unika och olika!

Antag att installationerna projekteras enligt alla gällande regler och att de monteras och injusteras enligt fabrikanternas och leverantörernas anvisningar. Föreskrivna provningar och driftinstruktioner genomförs och levereras. Med andra ord förutsätts byggnaden då vara driftklar och byggherren kan efter slutbesiktningen överta driften av byggnaden. Då kan väl ingenting gå fel? Jo allt enligt Harry!

Så rätt! För alla dessa regler, monteringar, injusteringar m.m. har ju gjorts fel under alla år!

Det har länge varit känt att relativt likartade hus kan ha stora variationer i energianvändningen även om de teoretiskt skulle vara relativt lika. Harry konstaterar att inga sanktioner kan lösa att hitta felen! Så det blir helt fel väg! Så skönt att ordföranden håller stilen – avfärdar allt som skulle kunna tvinga fram kunskaper! Nej inte riktigt så enkelt vill han komma undan – Boverket skall nästa gång utreda mjuka parametrar som har stor betydelse för energianvändningen men som inte synliggörs i lagar, normer och förordningar. Exempelvis: Hur påverkar kall- respektive varmhyra energi användningen?

Vilket osannolikt trams! Jag har nu hållit på med det här i snart 40 år och för mig är alla dessa unika hus inget problem för jag mäter upp dem exakt hur de ser ut och beräknar nödvändig energianvändning! Jag har aldrig misslyckats utom med en sak – ingen tror mig! Allt jag framfört genom åren är osakligt! En sådan typ måste uteslutas ur EMTF så klart för han förstör ju möjligheterna för branschen att hålla på och göra alla fel så att man får komma tillbaka och göra om allting! Och lika självklart är det för alla dessa oduglingar att aldrig föra en dialog med mig för då skulle man avslöja hur okunnig man är!

Älgö den 8 oktober 2018


Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Meddela mig om någon annan kommenterar denna artikel.

Tillbaka