Så sjukt har samhället blivit!

Men egentligen har det varit i mer än 40 år nu!

Nu pågår en ”tävling” om att stimulera  utvecklingen av digitala verktyg som underlättar för fastighetsägare att ha kontroll över sin energi- och effektanvändning.

Projektet, som drivs av Fastighetsägarna Sverige i nära samarbete med nätverken Belok och BeBo. Energimyndigheten har beviljat finansiering via forskningsprogrammet E2B2.

CIT Energy Management och WSP Sverige har projektledarrollen och tillsammans med en referensgrupp bestående av engagerade fastighetsägare kommer det under våren att tas fram en kravspecifikation till energiuppföljningssystem som speglar befintliga och även kommande utvecklingsbehov.

Jag blir indignerad av att se någonting dylikt. Lika okunnigt som Vattenfall som nyligen gick ut med info till fastighetsägarna i samma ärende! Det är ju totalt meningslöst! Man måste börja med att lära ut hur man skall tala om vilken nivå på energianvändningen man kan nå om man gör alla enkla och billiga åtgärder rätt. Men för att få beslutsunderlag för analysen så måste fastighetsägaren ta fram de rätta förutsättningarna som framgår på
http://senib.com/sv/noedvaendig-indata.

Jag söker kontakt med den ansvarige på Fastighetsägarna i Stockholm, Kaj Winther. Men han bevärdigar sig inte med att ens svara. Så agerar äkta svin! Då söker jag kontakt med Rikard Silverfur Fastighetsägarna Sverige.  Han behandlar mig mycket korrekt och hör av sig mycket snabbt! Men när jag deklarerar att hela projektet är löjligt enligt ovan och öppet redovisar mitt förakt för de inblandade ”organen” så vill han inte överhuvudtaget att ha att göra med mig och än mindre ha med mig som rådgivare och expert i arbetet.

Vilka är då de inblandade?BeBo (Beställargrupp Bostäder) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus och dess ”styrmedel” för att nå framgång med energieffektiva åtgärder. Trots att det bildades 1989 har jag aldrig sett någonting vettigt komma från Bebo! Man skryter visserligen om att man uppnått besparingar på 30 till 50 % i enskilda byggnader! Men till vilka kostnader när bl.a. tilläggsisolering av fasader ingår. Det är för övrigt inte en energieffektiviserande åtgärd!

CIT.

Företaget har sina rötter i CTH och deras Installationsteknik. Där lade professorn Enno Abel grunden för den efterblivna VVS-branschen genom att medvetet undanhålla sanningen.Varför? Han satt i styrelsen på det som hette TA Hydronic när han var professor. Han sitter kanske kvar fortfarande i IMI Hydronic? Men varför igen? Då kan man fortsätta att sälja sina totalt onödiga STAD-ventiler!

Men Enno hade ju humor i alla fall – när jag berättade för honom om min ”nya” sort kWh per graddag så avfärdade han det med att det är för svårt för en professor på Chalmers! Och när en f.d. elev till honom klagade på den värdelösa undervisningen han beståtts med kom svaret blixtsnabbt, ”Det skall du väl vara glad åt så att du får åtgärda alla fastigheter som blivit fel”!

WSP.

Jag berättar bara en sak om deras totala oduglighet. De gjorde en energideklaration för min bostadsrättsförening i Åre och utlåtandet för 15 000 kr innehöll att det var ovanligt låg energianvändning. Men förslaget var att tilläggsisolera fasaderna med U-värde 0.21 och injustera värmesystemet som dessutom ingen kan göra! Det betraktar jag som kriminellt! Men det är säkert ok i det inkompetenta samhälle vi lever i? Jag vill reservera mig för att det kanske inte var WSP men i alla fall ett av våra stora VVS-konsultföretag.

Vad kan det vara för verklighet bakom allt detta svammel och meningslösa forskning?Trivialt dr. Watson. Jag citerar en närstående som disputerat i Umeå. Jag kommer aldrig mera jobba åt universitetsvärlden! Forskarna har inget intresse av sin forskning – de är bara intresserade av att få pengar från samhället så att de kan leva vidare i sin skyddade värld!

Älgö den 22 oktober 2022

Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)


2022-10-23 13:38  Inlagd av: Heine Stenlöv  Betyg: 5
Ja, samhället är dödssjukt. Sannolikt beror detta på att studentexamen avskaffades 1963 av dåvarande skolminister Olof Palme,som likt Hitler förstod att ju dummare folket är ju mer lättstyrda blir de. Dessvärre hade han rätt. Kunskapsnivån på de som tar låtsas studenten i dag är likvärdig med gamla realexamen. Dessutom krävs att alla ska ha gymnasieutbildning,vilket får till följd att de med begåvning tvingas till lika usel undervisning som krävs för att de sämsta ska kunna bli godkända
Oj,oj, så det har blivit !!
Tack och lov är jag 80+ och slipper se det eländiga slutet som vi har att vänta.


2022-10-23 14:35  Inlagd av: Hans Lönn
Ja,du Heine! Jag är inte ett dugg förvånad över din kommentar. Du tillhörde eliten när det gällde att förvalta fastigheter! Och nu tillhör du toppskiktet som har förstått hur allting har gått och kommer att gå åt helvetet om ingenting görs! Det är skönt att vara 80+ så att man i alla fall förstår hur sjukt det är!

Tillbaka