Vad är socialantropologi?

1962 hade jag muntlig sluttentamen i Stadsbyggnad, fortsättningskurs. Jag hade fått välja att läsa Socialantropologi för ingen mindre än professor Uno Åhrén. En av våra mest firade arkitekter i Sverige. Valet grundades på att försöka vidga mina vyer från ”vanliga” byggkonstruktioner som brobyggnad och vattenbyggnad.

Inte visste jag då att jag skulle få en sådan glädje av mina studier av Margaret Meads och Bengt Danielssons böcker. Socialantropologi är läran om människan i sociala sammanhang – eller med några andra ord relationen mellan människors tankesätt och beteendemönster.

Främst handlade det om hennes studier av människorna i Oceanien, som Hawaii och Samoa. Men även några folkslag i Sydamerika. Inte hade jag en aning om att jag därmed lade grunden till ett oerhört givande och kreativt samarbete med Chilenska staten!

Studierna handlade inte i något avseende om folkslagen i Europa. Därför har jag nu ”forskat” om hur vi svenskar beter oss. Vi tar aldrig till oss några nya kunskaper. Om någon mot förmodan är så omdömeslös att hen offentlig anmärker på att någon saknar relevanta kunskaper så förtigs man helt och hållet under hänvisning till att man skäller och sådana skall man inte lyssna på eller föra någon dialog med!

På så sätt har nu samhället undanhållits relevanta kunskaper i mer än 40 år. Jag tar bara två exempel, KTH och EMTF, Energi och miljötekniska föreningen.

KTH.Jag tar det mest beklämmande först. Självklart KTH för denna skola är utåt, trots allt, ett lärosäte som håller fanan högst, eller? 2000 erbjöds jag att bli professor på KTH i Uppvärmnings- och ventilationsteknik. Jag blev ombedd att skriva en ”programförklaring” om hur jag såg på en professur i ämnet. Läs här.

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20001120000000

Då har man nu lyckats med att hålla relevanta kunskaper borta i mer än 20 år genom att efter den programförklaringen stänga KTH med 7-tillhållarlås. Undervisningen pågår fortfarande i samma efterblivna anda som 2000. Men inte nog med denna gång utan för alltid. Det blev jag pinsamt medveten om den 26 oktober 2022.

Jag anmälde mig till KTH Debatt. Deras programförklaring är klockren: ”Att bara sitta i varsin ringhörna och hänvisa till fakta leder inte framåt. Idén med detta forum är att åsikter, forskningsresultat och idéer ska brytas mot varandra. Det är i den skärningspunkten och i mötet som relevant och viktig kunskap växer fram. Därför bjuder KTH in till debatt i brännande frågor inom utbildning och forskning. KTH Debatt är en ny arena med närhet till universitetens vardag och verklighet”.

Ämnet för dagen var ”Hur hållbar är den sårbara staden?” Jag har aldrig varit med på en så totalt meningslös debatt! Det var en ”debatt” mellan ”fina” forskare och profeter på KTH som inte på något sätt belyste vad vi skall vidtaga för relevanta åtgärder för att komma tillrätta med fattigdomen och utanförskapet i Stockholm, som Åsa Paborn från Stockholm Stadsmission berättade om! Men det beklagliga är dessutom att det visste vi redan!

Sedan skulle ju debatten handla om att bryta åsikter och kunskaper mot varandra och inte bara ett meningslöst snack bland inaveln! Jag hade ställt några frågor i förväg som man efterfrågat. Men det sades nogsamt ifrån att det bara var via mobilen som man fick ställa frågorna så valde man sedan ut vilka man skulle svara på! Självklart fick mina frågor inte tas upp! Snacka om styrd meningslöshet!

PS. 2022.11.13.KTH är totalt oslagbara när det gäller att hålla kunskaper borta! Men i ett avseende är man världsmästare. Att se till att hålla mig borta! Man driver direkt med mig utan att fatta att jag blir stimulerad av detta! Det blir nästan en njutning att se hur mitt gamla lärosäte kan bete sig så okvalificerat.I fredags fick jag en personlig(?) inbjudan till att närvara på KTH s Energidialog. Ett årligt evenemang som arrangeras av KTH Energiplattform. Wow! Jag skulle äntligen få möjlighet att framföra mina kunskaper i ett större sammanhang! Men jag fick inget program så jag frågade om det och fick ett blixtsnabbt svar!

Men nu kommer det utstuderade - anmälningstiden är redan utgången och inlägg med någon forskningsrapport skulle ha varit inne senast några dagar tidigare! Så smart att vänta med inbjudan på detta sätt. Exakt lika smart som på KTH Debatt. Frågor ställs skriftligt i förväg och KTH väljer ut vilka man skall svara på! För övrigt så skall man även belysa Living Lab på KTH som är ett under av okunskap! Men Energiplattformen har heller inget positivt att komma med. Men läs framför allt på länken om den tävling som gått av stapeln vars vinnare skall presenteras på torsdag vid Energidialogen. Så pinsamt det skulle ha varit om jag skulle ha kunnat närvara och driva med tävlingen! Min analys framgår av länken!

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20220921174734

EMTF.Jag skall inte lägga många ord på denna samhällsförstörande förening. Bara konstatera att jag för drygt 10 år sedan fick en hint om att jag skulle uteslutas ur föreningen för jag kommit med osaklig kritik. Jag ställde så klart upp på årsmötet för att belysa problematiken. Man hade i förväg bestämt att jag inte fick ordet mer än 2 minuter. Jag efterlyste så klart en diskussion om och förklaring på vad min osaklighet bestått av! Man behöver inte vara advokat för att förstå att det är totalt rättsvidrigt och långt bortanför allt vad demokrati innebär genom att då bara rösta igenom min uteslutning utan någon som helst förklaring! Om det mot förmodan skulle finnas någon som skulle vilja tränga in i eländet djupare så finna de åtskilliga artiklar på denna hemsida!

Sammanfattningsvis.Sverige har blivit en skam för mänskligheten genom sitt agerande i hur man skall bete sig för att föra utvecklingen framåt!

Åre den 6 november 2022

Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Tillbaka