JO, visst heter det så! Sveriges kanske mest vilseledande ”institution”? Justitieombudsmannen alltså!

Vilken tur att jag inte lever och är verksam i Ryssland! Då hade jag varit död genom avrättning för länge sedan! Men vad är skillnaden på Ryssland och Sverige i frågor som jag tar upp i artikeln? I Ryssland blir man avrättad om man på något sätt ifrågasätter vad Putin dikterar! I Sverige förtigs man om man på något sätt ifrågasätter den etablerade ”sanningen”! Slutresultatet blir exakt detsamma, eller?

Jag vill haka upp artikeln på Visselblåsarlagen! Visselblåsarlagen är en viktig del i lojaliteten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lojalitetsåtagandet i ett anställningsavtal innebär att arbetsgivaren inte får använda sin arbetsledningsrätt i strid mot god sed på arbetsmarknaden och att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget.

Det blir kanske litet långsökt att hänvisa till den lagen eftersom jag inte är anställd av staten men därigenom har jag inte heller skyldighet att sätta statens intresse för mitt eget! Men det beklagliga är ju för staten att man genom sitt agerande medvetet undanhåller sanningen för den framförs av en ”sjuk” människa med kunskaper som inte ansluter till vad man dikterar är sanningen!

Vad har då hänt? Jag blev 2000 erbjuden personligen av dåvarande rektorn på KTH, Anders Flodström, att bli professor på KTH i Uppvärmnings- och Ventilationsteknik. Jag skulle bara komma upp till min gamla skola och gå igenom förutsättningarna på institutionen. Jag ombads att att skriva högst två A4-sidor om hur jag såg på en professur på KTH  på denna institution. Eftersom jag är en ärligt person skrev jag vad jag skulle ändra på den i  vissa frågor undermåliga undervisningen. Då stängdes KTH med 7-tillhållarlås! Och nu har alltså utvecklingen förhindrats i 23 år trots att det passerat 2 rektorer till på posten.

Den kvinnliga rektorn som avgick strax före  senaste årsskiftet hade mage att skriva när jag anmärkte på den värdelösa forskningen på SPs gamla tomt:  ”Jag har tagit emot ditt mejl och tackar för tänkvärda synpunkter.” Vem som helst begriper ju att detta svar är ett till intet förpliktigande nonsenssvar eftersom hon inte på något sätt inbjöd till en dialog!
Och den nye nuvarande rektorn har direkt vägrat att träffa mig! Det är därför jag JO-anmäler KTH! Det skall ju inte var möjligt att undanhålla sanningen så medvetet!
I slutet av augusti anmäler jag KTH till JO för att man vägrar att föra en dialog! På så sätt har man nu fördröjt utvecklingen i mer än 23 år! Vid min första anmälan fick jag klart för mig att det inte går att hänvisa till länkar. Jag kan förstå det eftersom vi lever i ett samhälle som blivit sjukt i sitt agerande! Jag kompletterade min första anmälan med att skriva rubriken på de artiklar som jag hänvisat till. Det var bara att gå in på min hemsida, fastighetsanalys.se, och i sökordslistan skriva in artikelnamnet. Det fick jag godkännande på att jag kunde göra vid muntligt samtal med någon på JO.
Därefter fick jag besked om att jag inte kommit med någon anmälan som innehållit någonting överhuvudtaget. Och därigenom lade JO ner min anmälan! JO hade alltså överhuvudtaget inte läst någonting! Då blev det överenskommet att jag skulle visa på de mail som jag utbytt med KTH som klart visar att de vägrat att låta mig få företräde för rektorn.

Tyvärr kunde jag nu anmäla att "konstigt" nog finns inte just dessa mail från slutet av augusti i min mailkorg. Jag har försökt kolla om det är möjligt att från KTHs sida se till att dessa mail tas bort men inte kunnat få något entydigt besked om det är möjligt. Vi, JO och jag, har nu kommit till ett nytt läge i detta ärende. Det gäller tydligen "bara" att få fram att KTH vägrar att föra en dialog! Det kan gå till så att jag skriver ett nytt mail till rektorns sekreterare och begär att få träffa rektorn inom säg 1 vecka eller i varje fall få besked om när eller om det blir "aldrig"! Men JO kan ju skriva samma sak till rektorn på KTH och alltså begära att de bekräftar att de inte vill föra någon dialog med mig. Det är för mig självklart att det inte fyller någon som helst funktion att jag för dialogen med bara med JO eftersom JO ju totalt saknar adekvata kunskaper för att föra dialogen med mig!

JO fattade beslut i ärendet den 9 oktober 2023. Du har nu kommit in med en skrivelse/skrivelser i ärendet.
Rättssakkunniga Reb Kerstinsdotter har tagit del av vad du har anfört och beslutat att inte vidta någon ytterligare åtgärd.
Du informeras nu om att ytterligare skrivelser med liknande innehåll kan komma att lämnas utan åtgärd i ärendet, utan att du underrättas om detta.
Jag svarar JO. Jag tackar för detta klara besked! Hade tyvärr inte fattat att det var det som gällde den 9 oktober! Därmed är det bara att beklaga att Sverige har ballat ur totalt! Det är pinsamt att få ta del av att det är omöjligt att få framföra sanningen! Går det bara ut på att Sverige skall verka för att bästa möjliga lösningar skall förtigas? Jag undrar vem det gagnar? Jag skäms över mitt gamla fosterland!


Då vill jag bara avsluta med det där med visselblåsare. Jag är själv tydligen en ”vidrig” visselblåsare! I mer än 40 år har jag visslat om den totalt odugliga VVS-branschen som vägrar att ta åt sig relevanta kunskaper. Man har gjort allt för att förtiga mig och till och med gått så långt att man uteslöt mig för mer än 10 år sedan ur EMTF, Energi och miljötekniska föreningen, för att jag kommit med osaklig kritik men kunde inte med ett enda ord belysa vad min osaklighet bestod av! Intressant i sammanhanget är att jag är konsult till regeringen i Chile som tror på mina praktiska och teoretiska kunskaper. Jag kan nu värma och kyla deras hus utan CO2-utsläpp.

För den nyfikne som vill fördjupa sig i vad jag framfört går det bra att klicka på länken till de fyra angivna artiklarna.

1. Jag hade en dröm.
2. Tiga ihjäl -Sveriges nya mantra.
3. Så sjukt har samhället blivit.
4. Sverige möts.

Åre den 19 november 2023

Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)


2023-12-23 17:18  Betyg: 5
Hans, du är bäst - önskar dig en God Jul och ett Gott nytt År

Mvh

David Lindström Vadstena

Tillbaka