Stora Inneklimatpriset!

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001. Det skall tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta.

Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning. Stora Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader.

Nu har vi facit i hand!Juryn som väljer ut pristagare har genom åren visat att de inte är läskunniga eller varje fall inte har förstått någonting av vad som borde belönas! Och i min genomgång nedan av SENIB ser ni att jag lever upp till alla dessa krav!

Jag skall inte inventera vad pristagarna fått pris för genom åren så när som på en destruktiv professor på CTH! Enno Abel som medvetet satte i system att undanhålla all ny kunskap! När en fd. elev träffade honom några år efter examen vågade sig eleven på att bibringa Enno sina yrkeserfarenheter! Han svarade bara med ett galant uttryck – det skall väl du var glad för så att du får så många jobb som du måste göra om? Och än i denna dag får den nuvarande professorn på institutionen Lars Ekberg sitta som ordförande i juryn! Skam över en sådan institution!

I år hade juryn, tror jag, för första gången gjort det möjligt att man kunde anmäla sig själv till att få priset! Eftersom jag inte är blyg gjorde jag det omgående! Väl medveten så klart om att jag aldrig skulle få priset! Varför? Självklart för att nya kunskaper skall förtigas! Det går ju inte att fortsätta med den värdelösa undervisningen på KTH eller CTH om man inte får diktera vad som gäller? Ifrågasätta är totalt omöjligt i den akademiska världen!

Vad har jag då att skryta med som jag åstadkommit genom åren? Redan 1978 var min mall klar för hur man skall beräkna energianvändningen efter att alla lönsamma energieffektiviseringsåtgärder vidtagits rätt! Mallen finns nu i en mycket proffsig version tack vare krav från min uppdragsgivare Regeringen i Chile och min duktiga son som utvecklat sina programmeringskunskaper och gjort SENIB. Förresten ett av de 36 tävlingsförslagen!

Som alla vet utom juryn så är min metod en lågflödesmetod! Kallas numera Lönnmetoden. SENIB räknar med vattenhastigheten 0,2 m/s och att friktionsförlusterna till högst upp och längst bort belägna radiatorn inte blir mer än 3 dmvp? Och att pumpen ställs på konstanttryckhållning på 1.3 mvp så att tillgängliga drivtrycket över varje ventil blir minst 1 mvp!

Den ger 30 % energieffektivisering och en avkastning på insatt kapital på 50 %. I ett fall 1987 gav den 100 %! Den kallas också högtemperaturmetoden som Rafael Ospino har visat och bevisat att den tar ner den fruktansvärda korrosionen i rören m.m. till ett minimum!  I huset som jag gjorde i ordning 1987 har ingenting rostat under alla dessa år! Den rekommenderas numera av Svensk Fjärrvärme i sina bestämmelser, F101, som pekar på att den ger hög dimensionerande framledningstemperatur och en låg returtemperatur.

På tal om fjärrvärme förresten så finns det inte ett enda nät i Sverige eller världen som är rätt dimensionerat. Högflöde på sekundärsidan ger högflöde på primärsidan. Svensk fjärrvärme rekommenderar att trycket på primärsidan inte gärna skall ligga över 50 mvp men det gör det nästan alltid. I Malmö som toppar bottenligan för mig i Sverige fick jag besked om att trycket i nätet vid fastigheten var 100 mvp. Sjukt!

Och kan ni tänka er att det fanns en förvirrad professor i Halmstad Sven Werner som var helt övertygad om att man skulle sänka temperaturerna i näten så att man sparar energi på värmeförlusterna i näten!Han hade för övrigt ingen aning om att temperaturfallet minskar radikalt när marken värms upp! Om Forsmark fått leverera fjärrvärme till Stockholm/Uppsala så hade temperaturfallet blivit 0,5 grader! Sanningen är följande som juryn så klart inte har någon aning om. Om man har lågflöde sekundärt så ger det ett 70/35 -system. Men primärt blir det ett system med 30 grader i returen! Och drivtrycket blir ca 3 mvp. Alltså medeltemperaturen på sekundärsidan blir medel av 55 och 45 alltså 50 grader och primärt blir det medel av 70 och  30 grader alltså 50 grader!

Den låga returtemperaturen primärt gör att man i Sverige i alla fall skulle kunna producera minst 1.5 TWh mera el i mottrycksanläggningarna. Och pumparna som driver runt vattnet i näten skulle kräva så mycket mindre effekt att man inte behöver bygga ut 32 MW el med vindkraftsproduktion! Men sådant här ”dösnack” är så klart totalt ointressant för juryn?

De 4 utvalda förslagen som kommer att få priset i april.Bevent Rasch/4Safe Air AB som utvecklat konceptet Visable Air System, VAS.


 
Bevent Rasch jobbar bland annat med ventilation i storkök och stor erfarenhet av styrning av spjäll. I storkök körs ofta ventilationen i full drift hela tiden vilket bland annat är mycket energikrävande. Nu har man tillsammans med Anders Hedström och 4Safe Air AB som har hög kompetens inom partikelmätning och sensorteknik, tagit fram ett system med moderna sensorer som bland annat reagerar på mycket fina partiklar och drar igång ventilationen med snabb uppstart när man lagar mat.

VAS är uppbyggd med en huvudrouter med GSM och WIFI som trådlöst levererar intelligent styrning, kopplingen till fläkten är trådbunden och mäter även den direkta energiåtgången.

Det här verkar vara en mycket väl genomtänkt lösning för att minimera energianvändningen i storkök som kräver mycket ventilation som även varierar över tiden!

Typiskt för en sådan här hyllning av hur man får till ett gott inomhusklimat och åstadkommer energieffektivisering är att man utser en liten idé om hur man fixar i våra storkök! Det är ju ingenting i jämförelse med SENIB som klarar alla fastigheters energieffektivisering på hela jordklotet med behov av både kyla och/eller värme! Och SENIB talar dessutom om hur mycket energi man kommer att spara i varje fastighet som analyseras tack vare att NASA bjuder på alla klimatdata!


Komfovent - Domekt-R-200-VSONy info säger litet mer än den första!

Ett kommunalt fastighetsbolag i Göteborg ville ha en smidig lösning för uppdatering till energibesparande FTX-system samtidigt som man på radiatorsidan skulle byta från enrörs- till tvårörsystem samt byta till treglas fönster.

Man har haft 72 stycken aggregat igång under två vintrar nu, och i år har konceptet vidareutvecklats i fabriken i Litauen och heter VSO.

Då frågar sig vän av ordning vad energianvändningen blev efter alla insatta åtgärder? Visst kan FTX-system vara bra men de använder inte mindre energi för att värma luften än S-system vid en temperaturverkningsgrad på 0,625 %!

Visst är det bättre med 2-rörssystem än 1-rörssystem när man nyprojekterar! Glöm inte bort att det var Gustavsberg som gjorde det ofattbara misstaget med 1-rörs på 70-talet(?)! Men jag har gjort i ordning några 1-rörssystem med min lågflödesmetod och lyckats förvånansvärt bra! Men vid ett jobb i Malung gick det inte så bra för radiatorerna var underdimensionerade!

Och så har vi det där med byte till 3-glasfönster! Vilken idioti! Min mall har ju nu fungerat i mer än 45 år trots att jag gjort husen fönsterlösa! Det är bara vid helt uppglasade väggar som mörker U-värdet måste användas!

Så sammanfattningsvis jag ger inte ett dugg för detta projekt! Men det är typiskt för min totalt okunniga bransch! Vad skulle SENIB säga?

Locum - Census Eye / Digitaliserad OVKNu vet jag litet mer vad detta förslag innebär! I detta fall skall flödena ständigt varieras till rummen beroende vad den digitala mätningen givit för direktiv för att ändra flödena!  Systemet levererar  data gällande flera viktiga inneklimatparametrar såsom partikelhalt efter filter och i lokalen, CO2, temperatur och relativ fuktighet. Systemet bygger på att man sätter sensorer som levererar data från alla referensdon i en anläggning. Injusterarens arbete förenklas, garantier säkerställs och ett gott inneklimat levereras kontinuerligt.

Det här låter ju helt fantastiskt! Och vilket jobb för injusteraren att hela tiden springa runt och ändra alla don. D.v.s byta partikelfilter eller ändra på flödet till radiatorerna med injusteringsventilen eftersom han ändrat på flödena av luft hela tiden! Annars blir det bara tomma ord om systemets förträfflighet! Skulle var mycket intressant att få reda på vad han gör om relativa fuktigheten förändras? Blir det inte litet jobbigt att gå runt och tillsätta ånga eller avfukta?

En regelrätt OVK protokoll genereras varje dag. Så bra då och inte vart tredje år, eller?

Allt det här låter ju väldigt bra men kostnaderna blir ju ofantligt stora om man till punkt och pricka skall följa upp allting varje dag! Däremot blir det fantastiskt bra att från början kunna få hjälp med att göra en perfekt OVK!

Det skall bli kul för mig att se hur de kommer att klara energieffektiviseringen med hjälp av SENIB i 40 sjukhus i Chile med att ta bort all gas- och oljeeldning och installera luft/vattenvärmepumpar! Alltså alla CO2-utsläpp kommer att försvinna!

PS.Uppföljning av förste pristagarens idé.Jag hade förmånen att tala med förste pristagaren på ett mingel efteråt. Och han bekräftade alla mina farhågor. Systemet är aldrig i balans eftersom så många ändringar i luftflödena görs kontinuerligt beroende på vad den digitala mätningen givit för direktiv för att ändra flödena! Men det får ju självklart till följd att temperaturerna på rummen ständigt förändras när luftflödena varierar och man inte kan förändra förinställningarna på ventilerna på radiatorerna! Det har varit ständiga klagomål på att det är för varmt eller kallt på rummen och i alla fall ett fall hade tilluftsflödet blivit så kraftigt att man var tvungen att tejpa över tilluftsdonet med plast!

Ordföranden i juryn är synnerligen lämplig att utse pristagarna eftersom EMTFs och Installationsteknik på CTHs uppdrag är att med hjälp av demokratins spelregler till varje pris se till att utvecklingen förhindras! Tror ni att jag är avundsjuk på dessa marodörer?

Simap - OptiControl™Jag har mera info om Opticontroll nu. Bedrövligt!

OptiControl består av ett trådlöst mät- och kontrollsystem som gör det möjligt att kontrollera inneklimatet i varje enskilt rum i byggnaden. Temperaturen mäts på väggen och inte bakom exempelvis soffor eller gardiner vilket gör den mer exakt och att det elektroniska ställdonet får rätt inställning. Vidare överförs all data till en gateway och lagras i molnet för att utveckla allt bättre algoritmer för hela byggnaden. I och med att systemet är trådlöst kan det enkelt och kostnadseffektivt installeras i befintliga byggnader. För ett normalt flerbostadshus tar det ungefär en halvdag för två personer att göra installationen. Batteritiden ligger på minst åtta år vilket gör att man mycket sällan behöver ha tillträde till de enskilda lägenheterna. Enligt mätningar som våra kunder gjort genererar systemet en värmebesparing på i genomsnitt 15 %. Ytterligare en fördel är att behovet av värmeinjustering försvinner.

Vår bransch är sjukt dålig! Det här är ju rena bondfångeriet för totalt blåsta VVS-are och fastighetsförvaltare.

Man skryter om att man inte behöver göra en värmeinjustering eller som det egentligen kallas energieffektivisering! Det betyder att den garanterade obalansen finns kvar i värmesystemet. Alla hus är nästan högflödesinjusterade vilket betyder att ju längre bort från pumpen man kommer desto lägre tillgängligt drivtryck finns det över ventilen! Eftersom Opticontroll skryter om att man inte behöver göra någon injustering är alltså ventilerna låsta på de felaktigt inställda förinställningsvärdena! Det begriper väl vilken nolla som helst att det då aldrig går att få balans i systemet! Ett rum behöver mera värme och därmed varmare vatten! Då får ju alla andra rum det också varmare och så måste värmen sänkas för det blev för varmt! Om man åtminstone hade bytt cirk.pumpen med möjlighet att ändra drivtrycket skulle det inte ha fungerat i alla fall men blivit bättre! Och wow så skryter man med att man sparat 15 %! Jag har alltid besparingar på ca 30 % och avkastningen på insatt kapital är kring 50 %! Mitt pers på besparing är f.ö. 100 %!

Åre den 28 mars 2024

Hans Lönn

Kommentera och/eller betygsätt:


Skriv in de tecken du ser ovan i fältet nedan:


Kommentar: (Alla fält är valfria att fylla i.)

(5 är bästa betyg)
Ditt namn:

E-mail: (Visas ej på hemsidan.)

Tillbaka